NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
AOC Raad 13 december 2017 Rick van Dam nieuw lid Raad van Bestuur Lentiz

Rick van Dam nieuw lid Raad van Bestuur Lentiz

Per 1 januari 2018 treedt Rick van Dam toe tot de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep. Rick van Dam is benoemd tot lid Raad van Bestuur en volgt hiermee RvB-lid Meta ’t Lam op, die sedert 1 oktober 2009 deel uit maakt van de Raad van Bestuur van Le...

Lees meer >
Nieuwe Oogst.nu 09 december 2017 Groen onderwijs moet leven met nog een mager jaar

Groen onderwijs moet leven met nog een mager jaar

Het groen onderwijs staat in 2018 nog steeds op achterstand ten opzichte van andere onderwijsinstellingen. Het ministerie van Onderwijs ziet geen kans om de bekostiging gelijk te trekken. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft dat duidelijk gemaakt a...

Lees meer >
Helicon Opleidingen 08 december 2017 Voorzitter College van Bestuur Ab Groen verlaat Helicon Opleidingen

Voorzitter College van Bestuur Ab Groen verlaat Helicon Opleidingen

Bernard Koeckhoven, voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft deze week bekend gemaakt dat Ab Groen Helicon Opleidingen gaat verlaten. Ab Groen is sinds 2013 voorzitter College van Bestuur. ...

Lees meer >
AgriHolland 05 december 2017 Goede perspectieven voor hbo-landbouw en mbo 4 -groen

Goede perspectieven voor hbo-landbouw en mbo 4 -groen

Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed...

Lees meer >
AgriHolland 04 december 2017 Bekosting groen onderwijs en door OCW bekostigde onderwijs per 1 januari 2019 geharmoniseerd

Bekosting groen onderwijs en door OCW bekostigde onderwijs per 1 januari 2019 geharmoniseerd

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de intentie om het groen onderwijs per 1 januari 2019 op dezelfde wijze per deelnemer te financieren als het door OCW bekostigde onderwijs. In 2018 staat groen onderwijs al wel op d...

Lees meer >
AOC Oost 29 november 2017 Docenten AOC Oost op studiereis in Finland Hämeenlinna

Docenten AOC Oost op studiereis in Finland Hämeenlinna

Docenten van AOC Oost op studiereis naar Finland Hämeenlinna om daar het EAPRIL onderwijscongres 2017 bij te wonen. Op dinsdag 28 november 2017 bezochten vier collega’s van de AOC Oost locatie in Almelo en acht collega’s van locatie Twello een aantal Fins...

Lees meer >
Groenonderwijs.nl 27 november 2017 Sil de Weerd Clusius College landelijke mbo ambassadeur 2017

Sil de Weerd Clusius College landelijke mbo ambassadeur 2017

Sil de Weerd, student van het Clusius College, mag zich dit jaar de landelijke mbo ambassadeur noemen. Tijdens het Ambassadeursgala, de finale van de Dag van het mbo, in Apeldoorn ontving hij zijn prijs uit handen van minister Ingrid van Engelshoven. Sil ...

Lees meer >
AOC Raad 21 november 2017 Bijeenkomst netwerk Groene Groei donderdag 7 december

Bijeenkomst netwerk Groene Groei donderdag 7 december

Op donderdag 7 december 14.30-17.00 uur is er weer een bijeenkomst van het netwerk Groene Groei. We zijn welkom in De Beleving, bij het bedrijf Bio Brass. Dit ontmoetingscentrum is gesitueerd in een kas, en de inspirerende uitvalsbasis van 4 jonge biologi...

Lees meer >
Bionext 21 november 2017 Netwerk Onderwijs voor biologisch bijeen op de Bio-beurs

Netwerk Onderwijs voor biologisch bijeen op de Bio-beurs

Op donderdag 18 januari 2018, 13.00 – 16.00 uur komt het netwerk Onderwijs voor biologisch weer bijeen op de Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle. Het netwerk Onderwijs voor biologisch is een open netwerk van en voor alle betrokkenen in het groen onderw...

Lees meer >
AOC Raad 17 november 2017 Drie nieuwe groene Skills wedstrijden

Drie nieuwe groene Skills wedstrijden

Dit jaar worden er drie nieuwe finales voor groene beroepenwedstrijden georganiseerd. De voorbereidingen voor Skills The Finals zijn in volle gang. Mbo-studenten gaan dit jaar ook de strijd aan om de beste dierverzorger, medewerker paardensport en -houder...

Lees meer >
RegioinBedrijf 17 november 2017 Helicon partner van drone educatienetwerk ‘Edudrone’

Helicon partner van drone educatienetwerk ‘Edudrone’

Helicon werkt samen met agrarische scholen in Denemarken, Spanje en Italië in een Erasmus+ project om lesmateriaal voor een internationaal drone-netwerk ‘Edudrone’ op te zetten. Hiermee spelen ze in op de nieuwe ontwikkelingen in de precisielandbouw. ...

Lees meer >
Dit is MBO 15 november 2017 Student Clusius in de finale van Landelijke Ambassadeur mbo 2017

Student Clusius in de finale van Landelijke Ambassadeur mbo 2017

De stembussen zijn gesloten! Dit is mbo heeft op haar website de namen van tien studenten onthuld die in de finale van het Ambassadeursgala staan. Onder hen één ‘groene’ finalist: Sil de Weerd van het Clusius College. Zij maken kans om 23 november op de D...

Lees meer >
AOC Raad 14 november 2017 Scalda neemt Zeeuwse mbo-groen opleidingen over van Edudelta

Scalda neemt Zeeuwse mbo-groen opleidingen over van Edudelta

Scalda en de Edudelta Onderwijsgroep hebben de intentie ondertekend, dat Scalda per 1 augustus 2018 de realisatie van het ‘groene’ mbo-onderwijs in Zeeland (Goes) overneemt. Eerder werd al duidelijk dat de onderwijsactiviteiten (vmbo & mbo) van de vestigi...

Lees meer >
AOC Raad 13 november 2017 Hechte samenwerking groen bedrijfsleven geformaliseerd

Hechte samenwerking groen bedrijfsleven geformaliseerd

Afgelopen donderdag tekenden alle werkgeverspartijen uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijf...

Lees meer >
Dagblad Van Het Noorden 13 november 2017 Nieuwbouw scholengemeenschap Terra niet op Mensenpark

Nieuwbouw scholengemeenschap Terra niet op Mensenpark

Terra krijgt definitief geen schoolgebouw in de oude Emmer dierentuin in het centrum van Emmen. Het onderzoek hiertoe is door wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) beëindigd. De gemeente Emmen kocht de locatie van het oude dierenpark ooit aan voor 65 miljo...

Lees meer >
Noordhollands Dagblad 13 november 2017 Groene vlag voor Clusius College

Groene vlag voor Clusius College

Als eerste school in West-Friesland heeft het Clusius College Hoorn de groene vlag in de wacht gesleept. Leerlingen en docenten hebben het prestigieuze drapeau met veel ceremonieel in ontvangst genomen en inmiddels een ereplaats gegeven in de school op De...

Lees meer >
Groen Kennisnet 06 november 2017 Groen Kennisnet ontsluit kennis groene hogescholen

Groen Kennisnet ontsluit kennis groene hogescholen

Informatie over en kennis van de lectoraten in het groene hbo en scripties van studenten zullen binnenkort te vinden zijn op Groen Kennisnet. Dat hebben de vier groene hogescholen en Groen Kennisnet met elkaar afgesproken. Hiermee willen de groene hbo-ins...

Lees meer >
Boerderij.nl 03 november 2017 Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

De vier coalitiepartijen hebben besloten het groene onderwijs los te weken van het oude ministerie van Economische Zaken en onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar als het gaat over de precieze uitwerking daarvan, is...

Lees meer >
AOC Raad 31 oktober 2017 Bereikbaarheid AOC Raad en Bureau Erkenningen

Bereikbaarheid AOC Raad en Bureau Erkenningen

De (telefonische) bereikbaarheid van de AOC Raad en Bureau Erkenningen is gewijzigd. Het kantoor is vanaf heden een beperkt deel van de dag bemand. Komt u op bezoek, lees dan even de informatie over het liftgebruik en de aangepaste route in verband met de...

Lees meer >
MBO-Today 30 oktober 2017 Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Volgens het Regeerakkoord wordt het groene onderwijs overgeheveld van het ministerie van Landbouw naar dat van Onderwijs. Beide vormen van onderwijs worden voortaan gelijk bekostigd. Per saldo heeft dat een klein negatief effect op het ‘reguliere’ onderwi...

Lees meer >
SCHOOLDOMEIN 28 oktober 2017 Nieuw schoolgebouw voor Wellant: groen onderwijs met een stedelijke uitstraling

Nieuw schoolgebouw voor Wellant: groen onderwijs met een stedelijke uitstraling

Wellantcollege zette een CO2 neutraal gebouw met energielabel A+++++ neer in Utrecht. Een mooi verhaal over ambitieuze duurzame bouw in Schooldomein (magazine over scholenbouw). “Het groene onderwijs maakt een enorme ontwikkeling door richting thema’s al...

Lees meer >
GFactueel.nl 20 oktober 2017 Groei aantal vacatures in agri- en foodsector

Groei aantal vacatures in agri- en foodsector

Het aantal vacatures in de agri- en foodsector neemt toe. Dat is aantrekkelijk voor pas afgestudeerden. Zeker als je ook de nodige kennis over automatisering en dataverwerking meeneemt. Tegelijkertijd is het voor werkgevers een probleem om voldoende en ge...

Lees meer >
MBO-Today 19 oktober 2017 Groen licht voor fusie AOC Oost en Groene Welle

Groen licht voor fusie AOC Oost en Groene Welle

AOC Oost en de Groene Welle vormen vanaf komend jaar één school. Door de fusie hopen de groene scholen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Minister Kamp stemt in met de fusie. Volgens een zeer recent advies van de Commissie Macrodoelmatigheid m...

Lees meer >
Nieuwe Oogst.nu 17 oktober 2017 Nordwin College: Regioleren is een kluif, maar uitdagend'

Nordwin College: Regioleren is een kluif, maar uitdagend'

Nordwin College in Leeuwarden voerde drie jaar geleden het regioleren in. Bij regioleren gaan studenten in de tweede klas van het mbo dertig weken aan de slag met opdrachten van boeren en aanverwante bedrijven. Anders dan bij een stage staan samenwerken e...

Lees meer >
AOC Raad 10 oktober 2017 Regeerakkoord positief voor groen onderwijs

Regeerakkoord positief voor groen onderwijs

De AOC’s zijn blij met de heldere uitspraken in het regeerakkoord over de toekomst van het groen onderwijs. Het gelijktrekken van de bekostiging ten opzichte van het overig onderwijs stemt de scholen positief. De overgang van het beleidsterrein groen onde...

Lees meer >
MBO-Today 10 oktober 2017 Steeds meer studenten naar buitenland, groene sector loopt voorop

Steeds meer studenten naar buitenland, groene sector loopt voorop

Studenten uit de sector Voedsel, Groen en Gastvrijheid gaan het meest naar het buitenland. In die sector deed in 2015 5,8% van alle ingeschreven studenten (eerste tot laatste leerjaar) een buitenlandse stage. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Nuffic. ...

Lees meer >
Almere Deze Week 09 oktober 2017 Nieuwe vleugel Aeres MBO Almere geopend

Nieuwe vleugel Aeres MBO Almere geopend

Met het doorknippen van een enorme strik, heeft wethouder René Peeters vrijdag 6 oktober de nieuwe m(bo)- vleugel van Aeres MBO Almere officieel geopend. Aeres VMBO en Aeres MBO zijn de nieuwe namen voor Groenhorst. ...

Lees meer >
AOC Raad 06 oktober 2017 Wellantcollege en Aeres beëindigen verkenning bestuurlijke samenwerking

Wellantcollege en Aeres beëindigen verkenning bestuurlijke samenwerking

Wellantcollege en Aeres hebben na een zorgvuldige afweging besloten hun verkenning naar een bestuurlijke samenwerking te beëindigen. De verschillen in cultuur en besturing tussen beide organisaties blijken groter dan verwacht. Dit vormt een te groot risi...

Lees meer >
KNHS 30 september 2017 NPA kennisbijeenkomst voor hippische opleiders en aanbieders

NPA kennisbijeenkomst voor hippische opleiders en aanbieders

De Nederlandse Paarden Academie (NPA) organiseert op donderdag 12 oktober speciaal voor opleiders en aanbieders van hippische studies (publiek en privaat) een kennisbijeenkomst in het auditorium van de Aeres MBO in Barneveld. ...

Lees meer >
NU.nl 29 september 2017 Zorgen bij CDA over groen onderwijs in Zeeland

Zorgen bij CDA over groen onderwijs in Zeeland

Het CDA in Zeeland wil dat er gesprekken komen over de toekomst van het groene onderwijs in Zeeland. De partij heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de mededeling van de Edudelta Onderwijsgroep dat deze niet zelf...

Lees meer >
De Stentor 29 september 2017 Landstede MBO Raalte dreigde uit jas te groeien

Landstede MBO Raalte dreigde uit jas te groeien

Het aantal studenten op Landstede MBO Raalte groeit zo hard dat de school dreigde uit haar jas te knappen. Om die weer prettiger te laten aanvoelen, bouwt het onderwijsinstituut een tweede techniekhal. De werkzaamheden op het terrein aan de Zwolsestraat z...

Lees meer >
AOC Raad 27 september 2017 STEM op onze groene mbo ambassadeurs

STEM op onze groene mbo ambassadeurs

De Uitblinkersverkiezing is omgedoopt naar het Ambassadeursgala. Het principe is hetzelfde gebleven: alle deelnemende mbo-scholen kiezen jaarlijks hun eigen Ambassadeur die zij nomineren voor de landelijke verkiezing. Vorig jaar kwamen twee finalisten (de...

Lees meer >
Vastgoedjournaal 27 september 2017 Gloednieuw Nordwin College Leeuwarden opgeleverd

Gloednieuw Nordwin College Leeuwarden opgeleverd

Op 19 juni is de nieuwbouw van de entreezone en verbouwing van de afdeling Bloem & Design van MBO Life Sciences van Nordwin College in Leeuwarden opgeleverd. De uitbreiding en de verbouwde afdeling Bloem & Design zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar...

Lees meer >
LTO Nederland 20 september 2017 LTO Nederland over Rijksbegroting: helaas wordt het verschil in bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost.

LTO Nederland over Rijksbegroting: helaas wordt het verschil in bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost.

LTO kritisch over de gisteren gepresenteerde Rijksbegroting 2018. In de begroting van Economische Zaken is wel geld (6,2 miljoen euro) vrij gemaakt om de kosten voor het groeiend aantal studenten in het hoger agrarisch onderwijs en de universiteit te comp...

Lees meer >
BTG Voedsel, groen en Gastvrijheid (MBO Raad) 19 september 2017 Ledenvergadering btg VGG 3 november in het teken van toekomstige beroepen

Ledenvergadering btg VGG 3 november in het teken van toekomstige beroepen

De thematische ledenvergadering van de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (btg VGG) op 3 november staat geheel in het thema van beroepen van de toekomst. Aan de hand van ontwikkelingen en inzichten in de beroepen van morgen en overmorgen, d...

Lees meer >
RegioinBedrijf 18 september 2017 Krachtenbundeling KW1C en Helicon Opleidingen voor breder aanbod entreeopleidingen

Krachtenbundeling KW1C en Helicon Opleidingen voor breder aanbod entreeopleidingen

12 september jongstleden bundelden KW1C en Helicon hun krachten voor een breder aanbod van entreeopleidingen in de regio. Jeanette Noordijk en Gijs de Bont (lid College van Bestuur AOC Helicon Opleidingen) onderstreepten het belang van brede keuzemogelijk...

Lees meer >

 

Ga naar het nieuwsarchief